Ego

Ego to: egoistyczne genitalne opętanie, które jest często spotykane u zaawansowanych użytkowników magicznych rytuałów oraz czarów. Cechą wspólną opętanych przez „ego” to wieczne rozprawianie o niedojrzałości innych oraz ich wychudzonych poglądów, które mogą prowadzić do zgonu. Ego jest również postrzegane jako wybujały egoizm w stosunku do siebie oraz innych ludzi, dlatego mówi się o zezwierzęceniu, co jest równie idiotyczne jak samo pojęcie „ezo” Powrót „Ezoteryka ego.istyczna”

Reklamy