Ezoteryk

Ezoteryk to człowiek, który widzi wszystko inaczej niż zwykły śmiertelnik, dla którego białe jest czarne albo nawet szare. Do wywołania pożądanego efektu posługuje się różnymi technikami ezoterycznymi z przejawami duchowej miłości włącznie. Mistrzowie ezoteryczni posługują się różnymi pseudonimami zaczerpniętymi z baśni o Jasiu i Małgosi lub wschodniej kultury, aby nie można ich było namierzyć, rozróżnić i rozpoznać. Wstydliwość posługiwania się własnym imieniem i nazwiskiem bierze się z stąd, że z chwilą popełnienia błędu mogą się zawsze wycofać i zaprzeczyć przybierając wówczas inny pseudonim ezoteryczny. Posługują się slangiem ezoterycznym nadając wówczas mocy słowom, dzięki czemu roztaczają oni wokoło siebie magiczną woń ezoteryczną, która zmienia się w zależności od nastawienia oraz siły ich umysłu. Ezoteryk najczęściej posługuje się słowami mocy, afirmacjami oraz wizualizacją, która może zmieniać przyszłość w zależności od zwizualizowanej konstrukcji przyszłości świata niematerialnego budując w ten sposób świat materii. Duchowy świat ezoteryczny jest zbudowany wówczas z marzeń świata przepełnionego miłością i dobrocią, w którym jest brak nienawiści do istot ludzkich i zwierząt, ale nie obejmuje on innych ezoteryków. Ezoteryk krytyk to człowiek o wybujałym „ego

Reklamy