Duch zbłąkany

Duch zbłąkany według niektórych to dusza, która po śmierci z jakiś powodów nie odeszła z tego świata i błąka się po świecie. Duch zbłąkany jest przywiązany do rzeczy materialnych, dlatego nie może odejść, ponieważ w chwili odejścia nie pozbył się poczucia posiadania, dlatego pozostał. Czytając różne doniesienia o duchach jak do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi, dlaczego przywiązanie do rzeczy materialnych nie pozwala odejść duszy (oczywiście, jeżeli rzeczywiście jest to dusza) tak jakby wspomniana wcześniej więź do rzeczy materialnych była mocniejsza niż nagroda, jaka czeka ich ….. gdzieś tam. Pytanie, jakie się pojawia w poprzednim zdaniu jest bardzo istotne, ponieważ inne teksty omawiające duszę jasno określają jej obecność i rolę w naszym ciele. Dusza nie jest związana z naszym umysłem, który jako jednostka centralna reguluje pracę wszystkich organów, narządów oraz koordynuje nasze poruszanie się w materii świata widzialnego. Dusza nie ingeruje w to, co robimy i jak robimy, dlatego duch przedstawiany jako dusza jest niejasną odpowiedzią na to, czym tak naprawdę jest. Duchy zbłąkane pojawiają się na drogach w miejscach gdzie nastąpił akt ostateczny, czyli nagła śmierć. Duch zbłąkany również może pozostawać w świecie materii, ponieważ przestraszył się sytuacji, w jakiej się znalazł, czyli w omawianym wypadku samochodowym lub ktoś targnął się na swoje życie. Iną grupą duchów zbłąkanych są takie, które łapią się na stopa i po dojechaniu na miejsce rozpływają się w powietrzu, chociaż nie można wykluczyć czy osoby, które przeżyły takie spotkania mówią prawdę lub tak jak duchy kłamią.

Reklamy