Szatan

Szatan (hebr. שטן satanprzeciwnik; arab.الشيطان Shaitan – przeciwnik, złe moce) – w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie jest to anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu, główny sprawca zła na świecie (inne określenia: upadły anioł, demon, diabeł). Słowo szatan może być rozumiane dwojako; albo jako określenie każdego upadłego anioła (diabła, demona), albo też jako imię jednego z spośród nich (pisane wtedy wielką literą). Inne imiona Szatana to:Izrael, Mastema, Gabriel, Satanuel, Samuel, Samiel, Singel, Satan, anioł Edomu. Szatana niekiedy utożsamia się z Lucyferem. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek „szpetny”. Wiadomości Wikipedia „Szatan

Niekiedy słowo Szatan tłumaczy się tylko jako symbol, personifikację zła, nie jest to jednak tłumaczenie poprawne z punktu widzenia tych trzech religii.

Powrót „Duchy kłamią

Reklamy