List od duchów

Rano idąc do mieszkania zauważyłem w skrzynce list. Zwykły list jak każdy, który dostaję, jednak ten był inny. Był to list od duchów a raczej całej zgrai duchów, które ubolewały nad tym, że je tak obsmarowałem. List od duchów nie posiadał adresu zwrotnego, dlatego od razu wiedziałem, że jest z zaświatów.

Czytaj dalej

Reklamy

Duchy kłamią

Ostatnio przeczytałem bardzo dramatyczny artykuł, dzięki któremu dowiedziałem się, że duchy kłamią. Nie mogłem spać po przeczytaniu rzeczowych wywodów na temat duchów i każde szurniecie nawet mojej „starej” przyprawiało mnie o dreszcze i gęsią skórkę. Widziałem oczami wyobraźni ducha, który przyszedł mnie nastraszyć, ale byłbym skłamał gdybym napisał, że ducha zobaczyłem. Otóż nie. Nic z tych rzeczy. Ducha nie zobaczyłem, ale powiem jasno i otwarcie. Bardzo chciałem zobaczyć ducha, który kłamie, oszukuje, wmawia mi, że nie jest duchem lub nim jest. Tak dotrwałem w oczekiwaniu aż do rana……..

Czytaj dalej

Szatan

Szatan (hebr. שטן satanprzeciwnik; arab.الشيطان Shaitan – przeciwnik, złe moce) – w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie jest to anioł, który zbuntował się przeciwko Bogu, główny sprawca zła na świecie (inne określenia: upadły anioł, demon, diabeł). Słowo szatan może być rozumiane dwojako; albo jako określenie każdego upadłego anioła (diabła, demona), albo też jako imię jednego z spośród nich (pisane wtedy wielką literą). Inne imiona Szatana to:Izrael, Mastema, Gabriel, Satanuel, Samuel, Samiel, Singel, Satan, anioł Edomu. Szatana niekiedy utożsamia się z Lucyferem. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek „szpetny”. Wiadomości Wikipedia „Szatan

Niekiedy słowo Szatan tłumaczy się tylko jako symbol, personifikację zła, nie jest to jednak tłumaczenie poprawne z punktu widzenia tych trzech religii.

Powrót „Duchy kłamią

Transkomunikacja

Wiadomości Wikipedia „Transkomunikacja” Metoda odczytywania przekazów od wielu duchów jednocześnie za pomocą nagrywania i odczytywania szumów z odbiorników radiowych i telewizyjnych, nastawionych na kanały bez wyraźnego przekazu.

Powrót „Duchy kłamią

Duch

Duch – w folklorze ludowym i według spirytystów istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w świecie pozamaterialnym.

Zgodnie z tą doktryną duchy żyją w świecie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego; w innym wymiarze bytowania są wszędzie, przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów lub bezpośrednio. Według tej koncepcji duch i dusza są synonimami.

Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą (medium), zmieniając jej wygląd (transfiguracja) i wagę dzięki mieszaniu fluidów, lub przemawiając i wykonując inne czynności za pośrednictwem medium. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez dźwięki, dotyk, hałas, zapach, poruszanie przedmiotów, pismo, rysunek, muzykę itp.

Wiadomości Wikipedia „Duch

Spirytyzm i spirytualizm usiłują nadać badaniom nad kontaktami z duchami charakter naukowy, jednak współczesna nauka nie zajmuje się tym tematem, uznając go za sferę wierzeń.

Powrót „Duchy kłamią

Egzorcysta

Egzorcysta w Kościele katolickim to biskup albo mianowany przez niego kapłan, który posiada specjalny mandat do sprawowania egzorcyzmu uroczystego (in.: wielkiego). W praktyce oznacza to pozwolenie na wypędzanie demonów z osób opętanych i modlitwę nad osobami duchowo i fizycznie udręczonymi przez duchy nieczyste.

Wiadomości Wikipedia Egzorcysta

Powaga tego sakramentale i charakter egzorcyzmu wymagają, by posługa egzorcystyczna nad opętanymi i zniewolonymi sprawowana była mocą specjalnego i wyraźnego zezwolenia miejscowego ordynariusza (zwykle biskupa diecezjalnego). Zezwolenia takiego udziela się na stałe lub doraźnie kapłanom odznaczającym się „pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia, oraz specjalnie przygotowanym do tego zadania” (według zaleceń Komisji ds. Dyscypliny Sakramentów). Kapłani nie posiadający zezwolenia biskupa mogą modlić się modlitwą o uwolnienie danej osoby, która jednak nie stanowi egzorcyzmu uroczystego i nie zawiera formuł komunikowania się ze złym duchem. Egzorcysta w swojej posłudze kieruje się zaleceniami Rytuału Rzymskiego, zdobytą wiedzą i własnym doświadczeniem. Najwybitniejszym żyjącym obecnie egzorcystą jest oficjalny egzorcysta Państwa Kościelnego Gabriele Amorth, który przeprowadził ok. 50 000 egzorcyzmów.

Powrót „Duchy kłamią

Kłamstwo

Kłamstwo – wypowiedź zawierająca informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu.

Ludzie kłamią, by osiągnąć określoną korzyść – materialną, społeczną lub polityczną, aby osiągnąć zamierzony cel (np. przedstawiciel handlowy celowo posługuje się kłamstwem, wiedząc o usterce towaru, gdyż zależy mu na jego sprzedaży), aby podnieść swoją wartość w oczach innych z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości, aby uchronić kogoś od cierpienia (np. rodzice nie mówią dziecku o ciężkiej chorobie, aby uchronić je od większego cierpienia). Jednak zasadniczym motywem jest interes osoby, która dopuszcza się kłamstwa.

Wiadomości: Wikipedia Kłamstwo

Kłamać oznacza świadomie mówić nieprawdę, czyli duch musi robić to świadomie i teraz wystraszyłem się nie na żarty. Robi to świadomie, co oznacza, że również świadomie może mnie nastraszyć lub sponiewierać.

Powrót „Duchy kłamią